Novinky na Pomocníku

Pomocník

Mapa

Příklady k procvičení - fyzika

Na webových stránkách naleznete nejen učivo a příklady z fyziky, ale i z matematiky, chemie a informatiky.

http://jane111.chytrak.cz/index.html

Prezentace pro výuku multimediální výchovy

V přílohách naleznete prezentace týkající se učiva multimediální výchovy 6. - 9. ročníku základní školy. DUM vznikly v rámci projektu "Jednička ve vzdělávání" (EU peníze školám).

Matematické operace s čísly

V rámci projektu "Jednička ve vzdělávání" byly vytvořeny výukové materiály, které lze využít k přípravě na vyučovací hodinu. Anotace jsou uvedeny v samostatné příloze.

Slovní úlohy řešené rovnicí

V rámci projektu "Jednička ve vzdělávání" byly vytvořeny výukové materiály, které lze použít při přípravě na vyučovací hodinu. Anotace jednotlivých DUM jsou uvedeny v samostatné příloze.

Matematické operace v oboru reálných čísel na 2. stupni ZŠ

V rámci projektu "Jednička ve vzdělávání" byly vytvořeny výukové materiály, které lze použít při přípravě na vyučovací hodinu.

Anotace jednotlivých DUM jsou uvedeny v samostatné příloze. 

Výuka fyziky - zápisy z hodin a příklady na procvičení

Na uvedených www naleznete zajímavé materiály k výuce fyziky a to včetně příkladů na procvičení.

http://www.zsondrejov.cz/index.php?kde=108

Zajímavé animace v přírodních vědách

V následujícím odkazu naleznete zajímavé výukové materiály (animace) z fyziky a dalších předmětů.

http://phet.colorado.edu/cs/simulations/category/physics

FM EDU - Výuku fyziky 6. ročník

V rámci projektu FM Education jsou našimi pedagogy vytvářeny výukové prezentace, které budou sloužit žákům a pedagogům pro zefektivnění výuky pomocí ICT. 

Fyzika pro žáky 6. ročníku

FM EDU - Výuku fyziky 7. ročník

V rámci projektu FM Education jsou našimi pedagogy vytvářeny výukové prezentace, které budou sloužit žákům a pedagogům pro zefektivnění výuky pomocí ICT.

7. ročník

Syndikovat obsah